Forum Dyskusyjne
Zaloguj Rejestracja Szukaj Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne -> Umysł i ciało -> Religia i filozofia -> Od egzorcysty...
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 08:56 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
MODLITWY BŁAGALNE
JAKIE WIERNI PRYWATNIE
MOGĄ ZANOSIĆ W ZMAGANIU SIĘ
Z MOCAMI CIEMNOŚCI


DOM ZAKONNY
ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

Wydano za zgodą przełożonych.
Modlitwy zostały wybrane z rytuału pt. „Egzorcyzmy i inne
modlitwy błagalne” wydanej przez Wydawnictwo
św. Jacka w Katowicach. Przedruk za zgodą wydawnictwa.

Zdjęcie na okładce: Janusz Rosikoń

Licheń 2005

Dom Zakonny
Zgromadzenia Księży Marianów
62-463 Licheń Stary ul. Klasztorna 4
tel. (0048 63) 270 81 63
fax. (0048 63) 270 77 10
www.lichen.pl
e-mail:

Drodzy Pielgrzymi!

W całej historii zbawienia występują dobrzy aniołowie, którzy służą Bogu i niosą Kościołowi nieustanną pomoc, oraz duchy upadłe, zwane diabelskimi, które sprzeciwiają się Bogu i szkodzą człowiekowi. Kościół naśladując miłość Chrystusa przez posługę egzorcyzmowania niesie wiernym pomoc, aby zostali wybawieni od diabelskich zasadzek.
Zatwierdzona przez Jana Pawła II w 1998 roku nowa część Rytuału Rzymskiego zatytułowana „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne” zawiera, obok liturgicznego obrzędu egzorcyzmu większego, „modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiach z mocami ciemności”. Do waszych rąk oddajemy modlitewnik zawierający teksty tych modlitw.
Niech służą wam one pomocą w walce duchowej, abyście poprzez pielgrzymkę, szczerą spowiedź, modlitwę różańcową i wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej zwyciężali wszelkie pokusy, byli wolni od wpływu Złego.
Abyście w trwającym obecnie ROKU EUCHARYSTII, przez częsty udział w Komunii świętej i Adoracji, otrzymali łaskę uzdrowienia i uświęcenia.
W szczególnych przypadkach diabelskiego dręczenia można otrzymać pomoc od księdza egzorcysty w swojej diecezji, nawiązując z nim kontakt, najlepiej przez swoich duszpasterzy.

Księża Marianie
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 08:59 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
1. Błagania o pomoc

Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stałem (stałam) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź o odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony (uwolniona) od jego natarczywości, odzyskał (odzyskała) pokój i wolność. Obym mógł (mogła) Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę (Twoją służebnicę), i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty zechciałeś, aby Twój syn wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, aby się nie pogrążył (nie pogrążyła) w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał (trwała) w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:05 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
2. Wezwania do Przenajświętszej Trójcy

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Samemu Bogu cześć i chwała.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym; chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy, o błogosławiona Trójco.
Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, o błogosławiona Trójco.
Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, o błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść.

Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.

Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:07 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
3. Wezwania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa

a.

Jezu, Synu Boga żywego,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, odwieczna Mądrości,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Odblasku wiecznego światła,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Słowo życia,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Synu Maryi Panny,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Boże i człowiecze,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Najwyższy Kapłanie,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Zwiastunie Królestwa Bożego,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Chlebie życia,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, prawdziwy Krzewie Winny,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zawisłeś na krzyżu,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który spoczywałeś w grobie,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który do Nieba wstąpiłeś,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
zmiłuj się nade mną.

b.

Przez Twoje Wcielenie
wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje Narodzenie
wybaw mnie, Panie.
Przez chrzest i post Twój Święty
wybaw mnie, Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją
wybaw mnie, Panie.
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie
wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie
wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie
wybaw mnie, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego
wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale
wybaw mnie, Panie.

c.

Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać.

Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj się nade mną.

Przez znak Krzyża + świętego wybaw nas, Boże nasz od naszych nieprzyjaciół. Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu, który umierając, pokonałeś naszą śmierć, a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.

Twój Krzyż + wielbimy, o Panie, wspominamy Twoją chwalebną Mękę.
Zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany.

Uwielbiamy Cię, Chryste i błogosławimy Tobie, bo przez swój Krzyż + świat odkupiłeś.

Wielbimy Krzyż + Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:10 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
4. Wezwania do Najświętszej Maryi Panny

Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu synowi nas oddawaj.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Dozwól mi Cię wychwalać, Święta dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.

Moja Matko, moja nadziejo.
Bogarodzico, Dziewico Maryjo,
módl się za mną do Jezusa.

Najczcigodniejsza Królowo świata,
Maryjo, Dziewico na wieki,
któraś porodziła Chrystusa,
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
wypraszaj nam pokój i ocalenie.
Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,
broń nas od wroga i przyjmij nas
w godzinie śmierci.
Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
przybądź mi z pomocą
we wszystkich moich utrapieniach,
uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:14 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
5. Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:16 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
6. Litania błagalna

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Michale,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Gabrielu,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Rafale,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Janie Chrzcicielu,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Józefie,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Piotrze,
módl się za nami albo: za mnie.
Święty Pawle,
módl się za nami albo za mnie.
Święty Janie,
módl się za nami albo: za mnie.
Wszyscy święci Apostołowie,
módlcie się za nami albo: za mnie.
Święta Mario Magdaleno,
módl się za nami albo: za mnie.
(Można dodać inne imiona świętych i błogosławionych)

Od zła wszelkiego
wybaw nas albo: mnie, Panie.
Od każdego grzechu
wybaw nas albo: mnie, Panie.
Od śmierci wiecznej
wybaw nas albo: mnie, Panie.

Chryste, usłysz nas albo: mnie.
Chryste, wysłuchaj nas albo: mnie.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:19 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
7. Modlitwa do Królowej Niebios

Czcigodna Królowo Niebios i władczyni Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga moc
i posłannictwo zmiażdżenia głowy szatana,
prosimy Cię pokornie,
ześlij zastępy niebieskie,
by pod Twoimi rozkazami ścigały demony,
walczyły z nimi wszędzie,
powstrzymały ich zuchwalstwo
i zepchnęły je do otchłani.
Któż jest jak Bóg?
O dobra i słodka Matko,
zawsze będziesz naszą miłością i naszą nadzieją.
O Matko Boża,
ześlij Święte Anioły,
by mnie broniły
i odsunęły ode mnie okrutnego wroga.
Święte Anioły i Archanioły,
brońcie i strzeżcie nas.

Modlitwa z 1863 r.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:20 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
„Rzekł Pan Bóg do węża: (...)
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę (...)”.
Rdz 3, 14-15

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
Niech nam będzie zbawieniem i obroną.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 25 Lutego 2008, 09:24 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]


http://images.google.pl/images?hl=pl&q=liche%C5%84&gbv=2
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Poniedziałek, 10 Marca 2008, 18:51 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]
little_wild_girl :
6. Litania błagalna

Święty Gabrielu,
módl się za nami albo: za mnie.


Św. Gabriel jest patronem mediów.
  
Re: Od egzorcysty...
PostWysłano: Niedziela, 16 Marca 2008, 18:08 Odpowiedz bez cytowania Odpowiedz z cytatem
little_wild_girl
Nałogowy uczestnik vip
<tt>Nałogowy uczestnik</tt>
 
Użytkownik #187
Posty: 2741


[ Osobista Galeria ]


Czerwony jest kolorem męczenników.
  
Od egzorcysty...
Forum dyskusyjne -> Umysł i ciało -> Religia i filozofia

Strona 1 z 1  
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  
Najlepsze ceny na grzejniki płytowe Kermi grzejniki kermi wrocław Kermi K22 V22 stalowe płytowe zamiast żeliwnychkoparko ładowarka Piłatransportpensjonat nad morzem Kołobrzeg pensjonaty wakacyjny pensjonattorby papierowe z nadrukiem
Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub części jest niedozwolone. Wszelkie informacje zawarte w tym miejscu są chronione prawem autorskim.Forum dyskusyjne Heh.pl © 2002-2010